Verplichte bijdrage 2021

 

Beste klant van de Zender Express,

Een nieuw jaar ligt voor ons. Het bestuur van Zender Express spreekt de wens uit dat 2021 een beter jaar wordt dan 2020 met veel mooie uitjes. Zodra het weer mogelijk is, om Corona-proof op pad te gaan, zullen onze vrijwilligers graag met u weer musea gaan bezoeken of gezellig een toertje maken met een gezellige lunch. Samen zullen we proberen om de draad weer op te pakken.

Maar dat kost geld. Naast de directe kosten die aan de activiteiten zijn verbonden, zijn er ook kosten die onafhankelijk zijn van de uitjes, die wij organiseren. U kunt hierbij denken aan kosten voor het maken en bezorgen van programmaboekjes, abonnementskosten voor telefoon en internet en (vooral) leasekosten voor de bus.
Om de kosten voor de uitjes redelijk te houden hebben wij in 2020 een verplichte jaarlijkse bijdrage ingesteld. Dit kunt u zien als contributie. In 2021 is de bijdrage gelijk gebleven. Dus €15 per persoon en €20 voor echtparen.
Wij verzoeken u de bijdrage over te maken op onze bankrekening IBAN NL36RABO0316908010 ten name van Stichting Zender Express. Wilt u bij de omschrijving uw naam en ADRES vermelden. Zo wordt voorkomen, dat de betaling op de verkeerde deelnemer wordt afgeboekt.

Mocht u de bijdrage voor 2021 reeds hebben voldaan, kunt u deze E-mail als niet verzonden beschouwen.

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Zender Express

Hans van Neutegem
Penningmeester